STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

wystawy

konkursy

spacery

warsztaty

turniej piłkarski

Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich działający przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

©2015-2021 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425

.