NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH  Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.

©2015-2021 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425

NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH  Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.
NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH  Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.
NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH
 Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.
NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH
 Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.
NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH
 Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.
NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH
 Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.
NIEZAPOMINACZ CZYLI APLIKACJA DLA NIEPAMIĘTAJĄCYCH
 Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie krótkich filmików i wiadomości głosowych za pomocą kodów QR “NIEZAPOMINACZ” – Głównym narzędziem wykorzystywanym w aplikacji będą tzw. kody QR (Quick Response Code). Są to unikalne kody obrazkowe, który po zeskanowaniu przez aparat fotograficzny smartfona możemy zaprogramować określone działania np. uruchomienie jakiejś wiadomości głosowej czy krótkiego filmiku. Kody będą mogły być ponalepiane na meble, urządzenia AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa) które po zeskanowaniu będą przypominać, gdzie leżą dane rzeczy, do czego służą, jak je obsługiwać. Kody będą mogły być też w postaci identyfikatorów przyczepiane bliskim osobom, przypominając kim dana osoba jest. Kody QR użytkownicy będą mogli sami stworzyć lub też będą dostępne przy aplikacji. Aplikacja umożliwiająca nagrywanie i późniejsze odtwarzanie wiadomości głosowych ”PRZYPOMINACZ” – Aplikacja będzie posiadała przypominacz (nagrywanie przez użytkownika wszystkich według niego istotnych informacji z możliwością późniejszego ich odsłuchania). Osoba z demencją mając świadomość, że wiele faktów i rzeczy zapomina szybko, może po naciśnięciu prostego przycisku nagrać wiadomość, która będzie mogła w dowolnym momencie później odtworzyć na smartfonie. Dla takiej osoby najprościej będzie odtworzyć wszystkie nagrania, bowiem może nawet nie pamiętać czego dotyczyć miała wiadomość. Jednakże będzie możliwość nadania nazwy poszczególnym nagraniom, a później wybrania dowolnego z nich W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 2 aplikacje mobilne, filmy z opisem działania aplikacji ( filmy po min. 3 minuty), grafika w formie rastrowej na płycie CD, kody źródłowe 2 aplikacji na płycie CD, instrukcje użytkowania i obsługi aplikacji ( 2 instrukcje po min. 2 strony) w formacie pdf. DLA KOGO JEST INNOWACJA? Aplikacje przydadzą się przede wszystkim osobom w początkowym stadium demencji – osoba chora bowiem będzie się musiała nauczyć podstawowej obsługi smartfona i aplikacji. Bezpiecznie przyjmując szacujemy, że około 50% wszystkich chorych może mieć łagodną postać z demencji starczej pozwalającą zastosować aplikacje i które mogą być potencjalnymi odbiorcami aplikacji. Aplikacje mogą być również używana przez osoby z innymi jednostkami chorobowymi.