festyn bałucki

w 100 lecie przyłączenia

dzielnicy do Łodzi

gry i zabawy uliczne

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

WYSTAWA I POCZĘSTUNEK

Projekt współfinansowany przez Prezydent Miasta Łodzi.

©2015-2021 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425