STUDIUJEMY W ŁODZI

PRELEKCJE

gry i spacery miejskie

konkursy

aplikacje

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Łodzi w ramach programu Łódź Akademicka.

PRELEKCJE

odwiedziliśmy 15 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ KUJAWKO-POMORSKIEGO GDZIE ZACHĘCALIŚMY UCZNIÓW DO STUDIOWANIA W łODZI

gry i spacery miejskie

spacery po Łodzi

gry po łódzkich campusach

KONKURSY

pocztówka z Łodzi

Akademicka Łódź

APLIKACJE

przetestuj aplki

uczelnie w Łodzi

Łódź Akademicka

Łódź Akademicka - quiz

©2017 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425

 

astrzeżone