akademia przedsiębiorczości - III edycja

warsztaty dla uczniów z

SP 24, SP 54, SP 55, SP 175

wycieczka do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie i Centrum Pieniądza

konkurs ekonomiczny przedsiębiorczości

©2019 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425