festyn bałucki

w 100 lecie przyłączenia dzielnicy do Łodzi

gry i zabawy uliczne

CZĘŚĆ

ARTYSTYCZNA

WYSTAWA I POCZĘSTUNEK

Projekt współfinansowany przez Prezydent Miasta Łodzi.

©2017 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425

 

astrzeżone